CENSORER SØGES TIL DE ERHVERVSØKONOMISKE UDDANNELSER

De erhvervsøkonomiske uddannelser HA/Bachelor – cand.merc./Kandidat – MBA/Master har stor faglig spændvidde og udbydes på de danske universiteter og Business Schools.

Lige nu (primo 2016) søger vi censorer inden for fagene: Erhvervsøkonomi, Erhvervsjura, Skatteret, Markedsføring, Finansiering, Regnskabsvæsen og økonomistyring, Revision samt Informatik og IT.

Næste ansøgningsfrist er 13. marts 2016.

Hvad betyder det at være censor?
At fungere som censor på et dansk universitet / Business School giver dig mulighed for at være med til at forbedre de danske, længerevarende uddannelser, men der er også personlige potentialer ved at blive censor:
• Du er med til at sikre kvaliteten på de erhvervsøkonomiske uddannelser og dermed de studerendes fremtidige værdi for erhvervslivet.
• Du holder dig ajour med dit fagområde.
• Opgaven honoreres efter statens takster.

Forudsætninger for at blive censor
Der er en række formelle krav, man skal opfylde for at kunne blive censor:
• Du skal indstilles via en institutleder på et af universiteterne.
• Censorer på universitetsuddannelserne skal have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau.
• Der lægges i den samlede vurdering af ansøgningen stor vægt på arten og omfanget af ansøgerens relevante erhvervserfaring.

Dine opgaver som censor
Censor skal overordnet sikre, at der ved eksamination sker en dokumentation af de studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder bl.a. sikre, at
• prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen,
• prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler,
• de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og præstationen en pålidelig bedømmelse.

Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer sikring af, at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige situation (fx nervøsitet) håndteres hensynsfuldt og professionelt.

Censorkorpsenes hjemmeside

http://www.censorerne.dk

indeholder de væsentligste oplysninger om censorinstitutionen og -funktionerne.

Diverse nøgleinformationer:

ERFARNE ERHVERVSFOLK
De Erhvervsøkonomiske Censorkorps består hovedsageligt af censorer, der har en aktiv erhvervskarriere som hovedbeskæftigelse, og censorerne er derfor medvirkende til at sikre uddannelsernes relevans i forhold til erhvervslivets behov.

NÆSTE ANSØGNINGSFRIST: 13. marts 2016
Den nuværende beskikkelsesperiode løber frem til 31. marts 2018, og der optages løbende nye censorer i censorkorpset.

HVORDAN BLIVER MAN CENSOR?
Er du interesseret i at blive censor inden for de erhvervsøkonomiske uddannelser, kan du gå ind på http://www.censorerne.dk > Beskikkelse, hvor ansøgningsprocessen er beskrevet.

KONTAKT
Sekretariatsleder
Klaus Lynbech
E: sekretariat@censorerne.dk
T: 87163279

Censorformand
René la Cour Sell
Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske
bachelor-, master- og kandidatuddannelser
E: rlcs@eoec.dk

2016-02-12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: